Technické
údaje

otvorenie

jar 2018

Plánovaná návštevnosť tržnice

120 000
návštevníkov mesačne
4 931m2
celkovej plochy
119
exteriérových parkovacích miest
800m2
pre štúdio na 1. poschodí

exteriérová

plocha pre komunitné aktivácie

variovateľný

priestor pre
nájomníkov